Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu

Česká národní banka jako regulátor finančního trhu zveřejňuje seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu především s cílem poskytnout laické i odborné veřejnosti možnost ověřit si, zda jsou subjekty, se kterými se mají možnost setkat na českém finančním trhu, oprávněny k nabízení a poskytování finančních služeb. Snahou České národní banky je poskytnout nejen statické seznamy subjektů, ale interaktivní nástroj, který umožní přímé vyhledávání jednotlivých subjektů finančního trhu.

Databáze subjektů v současné době nabízí stav subjektů finančního trhu k vybranému datu, a to s možností přímého vyhledání subjektu nebo ve formě standardně nastavených základních seznamů. Zvolené datum nemůže být nižší než 01.01.2009.

Aktualizace údajů v databázi je realizována průběžně, pokud se týká vzniku a zániku oprávnění k činnosti, změn z důvodů fúzí, názvů subjektu, rozsahu povolených činností apod. Ostatní údaje, tj. zejména kontaktní údaje (adresa, telefon, fax, e-mail, webové stránky) jsou aktualizovány čtvrtletně v případě bank a poboček zahraničních bank, družstevních záložen a pojišťoven a poboček zahraničních pojišťoven, u ostatních subjektů pouze na základě jejich oznámení dotčenými subjekty. Aktuálnost těchto údajů proto závisí na tom, zda a kdy dotčený subjekt změny České národní bance oznámí.

Celá prezentace je založena na interaktivním propojení seznamů s detailnějšími údaji o jednotlivých subjektech. Ty jsou k dispozici vždy po kliknutí na název subjektu (resp. jméno a příjmení v případě fyzických osob) v jakémkoliv seznamu v rámci tzv. základní vizitky subjektu finančního trhu. Rozsah základní vizitky je individuální pro každý typ subjektu a obsahuje jen ty položky, které pro něj připadají v úvahu. Základní vizitka se vždy zobrazuje v samostatném okně.

Ačkoliv je správnosti a aktualizaci údajů v databázi věnována maximální pozornost,vzhledem k velkému množství těchto informací a různým zdrojům, může dojít k situaci, že některé údaje budou neúplné, nesprávné nebo obsahové nepřesné. V případě, že se domníváte, že databáze obsahuje chyby, obraťte se prosím na Českou národní banku, zejména v případech, že mají získané údaje sloužit k obchodním účelům.

Dne 1. července 2012 došlo v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, ke spuštění provozu základních registrů, v rámci kterých veřejná správa sdílí data o fyzických a právnických osobách. ČNB je zapojena do výměny údajů o subjektech, které reguluje, registruje nebo zapisuje do seznamů. ČNB provedla napojení všech těchto subjektů na základní registry a aktualizovala uváděné údaje podle oficiálních referenčních údajů uvedených v základních registrech. V případě pochybností o správnosti údajů subjektů v seznamech je možné podat oznámení na emailovou adresu seznamy.subjektu@cnb.cz. Takto zpochybněné údaje budou zkontrolovány a v případě potvrzení chyby v údajích bude zajištěna jejich oprava.

Dne 1. 7. 2019 bylo zahájeno poskytování vybraných informací o subjektech finančního trhu prostřednictvím webových služeb WS JERRS. Více informací k webovým službám je uvedeno na internetových stránkách ČNB Webové služby WS JERRS.

Poslední publikace dat na stránky ČNB proběhla 12.07.2024 01:47:42.

Metodický popis základní vizitky subjektu

Prohlášení o přístupnosti